Welkom gast

Wijzigingen in wonen, werk en inkomen en de privacyregels (AVG)

0

Vanaf 1 juli gelden er weer nieuwe wetten en regels. Als lid van PGGM&CO krijg je een overzicht van belangrijke wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor je portemonnee. En lees je wat de nieuwe privacyregels (AVG) voor jou betekenen.

Uitkeringen en minimumlonen omhoog

Vanaf 1 juli stijgen de minimumlonen. De uitkeringen zijn gebaseerd op het minimumloon en gaan dus ook omhoog. Het wettelijk minimumloon (WML) wijzigt ieder jaar in januari en juli. Mensen vanaf 22 jaar en ouder die fulltime werken, ontvangen vanaf 1 juli 2018 €1.594,20 per maand, €367,90 per week en €73,58 per dag (brutobedragen).

Benieuwd wat je minimumloon is als je parttime werkt? Bereken je minimumloon op de website van de Rijksoverheid.

Minimumjeugdloon ook hoger
Ook het minimumjeugdloon gaat omhoog. 15-jarigen krijgen ten minste €478,25 per maand, terwijl 21-jarigen maandelijks ten minste €1.355,05 ontvangen. Het minimumjeugdloon voor 16- tot 20-jarigen ligt tussen deze bedragen.

Huurprijs sociale huurwoningen mag omhoog

Als huurder van een sociale huurwoning kun je vanaf 1 juli een huurverhoging verwachten van maximaal 3,9 tot 5,4 procent. Hoe hard de huur mag stijgen, hangt af van je inkomen in 2016 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Voor huurders met een huishoudinkomen in 2016 van €41.056 of minder mag de huur met maximaal 3,9 procent stijgen.

Goed om te weten
Het inkomen van inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren, telt niet mee. Voorwaarde daarbij is wel dat zij niet meer dan €19.758 in 2016 verdienden. Meer informatie over het huishoudinkomen lees je op de website van de Rijksoverheid. 

Verdiende je als huurder in 2016 meer? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat jouw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur met maximaal 5,4 procent omhoog. 

Huishoudverklaring
Stijgt de huur met meer dan 3,9% (maar maximaal 5,4%)? Dan is de verhuurder verplicht een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel te voegen. Uit die verklaring moet blijken dat jouw huishoudinkomen in 2016 hoger was dan € 41.056.

Hogere huurverhoging niet voor AOW-gerechtigden
De hogere huurverhoging geldt overigens niet als er iemand in jouw huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. En ook niet als jouw huishouden op de voorgestelde datum bestaat uit 4 of meer personen. Voor deze huishoudens mag de huur maximaal 3,9% omhoog.

Kamer of woonwagen?
Voor huurders van kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen mag de huur vanaf 1 juli met hooguit 2,9 procent omhoog.

Voor huurders in de vrije sector geldt er geen maximum. Het doet er niet toe hoe hoog jouw huishoudinkomen is.

Doe de huurverhogingscheck
Wil je weten of het voorstel tot huurverhoging van jouw verhuurder binnen de wettelijke grenzen valt? Bereken dan jouw huurverhoging met de huurverhogingscheck 2018

Energie en telefonie

Energie- en telefonieleveranciers verhogen hun tarieven ook altijd in juli. Let dus goed op je rekening.

Einde overgangsperiode nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2018 moet je werkgever alles geregeld hebben voor de nieuwe Arbowet. De vernieuwde Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Met de nieuwe Arbowet heb jij als werknemer extra rechten. Denk onder meer aan het recht op het raadplegen van een bedrijfsarts, het aanvragen van een second opinion of een werkplekbezoek en het gebruikmaken van een klachtenregeling.

Lees meer over jouw rechten in ons artikel over de vernieuwde Arbowet of ga naar de website van de Rijksoverheid

Nieuwe privacyregels: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Je mailbox loopt er vast vol mee: berichten van bedrijven die jouw toestemming vragen voor het versturen van hun nieuwsbrief. Of jouw wijzen op de privacy-instellingen. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie. Met de AVG sta je sterker in het beschermen van je privacy. 

Waarom is deze nieuwe wet er?
Via internet en social media delen we steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, maar heel vaak onbewust. Deze gegevens worden ergens opgeslagen, gebruikt en soms zelfs gedeeld en verkocht. Steeds meer bedrijven werken met deze persoonsgegevens. De nieuwe privacyregels zorgen ervoor dat onze gegevens beter worden beschermd en sluit daarmee beter aan op het digitale tijdperk waarin we leven.

Wat heb ik aan de AVG?
De nieuwe Europese privacyregels versterken je privacyrechten. Hierdoor kun je beter controleren wat een organisatie van jou weet.

Welke rechten heb je met de AVG?
Onder de AVG vallen diverse nieuwe privacyrechten, zoals:

  • Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien die organisaties van jou verwerken.
  • Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die organisaties van jou hebben te laten aanpassen of aanvullen.
  • Je hebt het recht om organisaties te vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Aan sommige rechten zijn overigens wel strikte voorwaarden verbonden. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat valt er onder persoonsgegevens?
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggend zijn jouw naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het burgerservicenummer (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nu extra beschermd. Vanaf 25 mei vallen onder persoonsgegevens ook bijvoorbeeld IP-adressen, unieke nummers die apparaten krijgen zodra ze verbonden zijn met internet, en cookies.  

Wat moet er in een privacyverklaring staan?
Er zijn strikte eisen aan wat er in een privacyverklaring moet staan. Organisaties moeten onder andere laten weten welke persoonsgegevens zij verwerken, voor welk specifiek doel en of zij de gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties. En zo ja aan welke.

Hoe houd ik meer controle over wat organisaties van mij weten?

  • Let op je instellingen bij apps, online spellen en websites, zo kun je veel persoonsgegevens beschermen.
  • Pas je privacy-instellingen op je telefoon aan, zoals locatiegegevens. Deze gegevens delen is jouw eigen keuze.
  • Wees je ervan bewust dat alles wat je op internet doet, invloed heeft op de informatie die je krijgt.

Wil je weten hoe PGGM&CO omgaat met (persoonlijke) gegevens? Bekijk onze privacyverklaring. Meer informatie over AVG? Ga naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

reacties

Reageer

Meld je aan of log in om te reageren op dit onderwerp.