Welkom gast

Belangrijke financiële wijzigingen voor je inkomen, pensioen, wonen, werk en zorg in 2018

27

Elk jaar veranderen er in januari en juli diverse zaken die gevolgen kunnen hebben voor jouw portemonnee. Hieronder vind je een overzicht van belangrijke maatregelen op het gebied van inkomen, pensioen, wonen, werk en zorg in 2018.

Inkomen en pensioen

1. Minimumloon stijgt

Het minimumloon voor iedereen van 22 jaar en ouder gaat omhoog naar €9,11 bruto per uur bij een werkweek van 40 uur. Je maandsalaris bedraagt dan €1.578 bruto per maand, exclusief vakantiegeld.

Op de website van de Rijksoverheid kun je alle bruto-bedragen voor het minimumloon 2018 bekijken

2. AOW-leeftijd en uitkering omhoog

De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar. De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor heffingskortingen zoals de ouderenkorting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Per 1 januari 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto- als de netto-bedragen. Dat komt onder meer door inflatiecorrectie en de heffingskortingen. In het algemeen kun je ervan uitgaan dat de stijging, afhankelijk van je situatie, ongeveer €10 bruto per maand bedraagt (soms iets meer, soms iets minder). Woon je alleen of heb je een partner? Dat maakt een groot verschil. Als je alleenstaand bent, dan heb je recht op 70%, anders op 50% van het wettelijk minimumloon.

Huidige bruto-bedragen AOW (1 juli 2017) per persoon per maand exclusief vakantiegeld

 • Alleenstaand: €1.161,69
 • Getrouwd/samenwonend met partner die ook de AOW-leeftijd heeft bereikt, zonder partnertoeslag: €801,05
 • Getrouwd/samenwonend met partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en met recht op volledig partnertoeslag: €1576,54

Op  de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je vanaf medio december alle AOW-bedragen per 1 januari 2018

3. Pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 verhoogt de overheid de zogeheten 'pensioenrekenleeftijd' van 67 naar 68 jaar. Let op: dit is iets anders dan de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat ook omhoog, maar ligt vanaf 2018, zoals eerder gezegd, op 66 jaar.

Mogelijke gevolgen voor jou
Bouw jij pensioen op via Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)? Dan is het goed om te weten dat ook PFZW  de pensioenrekenleeftijd per 1 januari 2018 verhoogt naar 68.

Doordat het opbouwpercentage en franchise gelijk blijven, daalt je nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 een klein beetje. Je bestaande pensioenaanspraken worden iets verhoogd, omdat ze rekenkundig een jaar later ingaan. De totale waarde van je aanspraken blijft hetzelfde.

Neem voor meer informatie contact op met je pensioenfonds. Voor mensen in de sector zorg en welzijn is dit veelal Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Wonen

4. Maximale hypotheek daalt naar 100%

Eigen huis kopen? Het maximale bedrag dat je mag lenen ten opzichte van de marktwaarde neemt verder af. In 2017 was dit 101%, in 2018 nog maar 100%. Werken jij en je partner allebei en willen jullie in 2018 een huis kopen? Dan mag je naast 100% van het hoogste inkomen in 2018 ook 70% van het laagste inkomen meenemen in de berekening voor je maximale hypotheek. In 2017 was dat nog 60%.

5. Maximumtarief hypotheekrenteaftrek daalt naar 49,5%

De hypotheekrenteaftrek daalt per 1 januari 2018 weer een beetje. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2018 wordt dat 49,5 %.

Let op!
Deze maatregel geldt alleen voor huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2018 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de €68.508.

6. NHG-koopsom stijgt

De maximale prijs van een woning die je met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunt financieren, is gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Per 1 januari 2018 gaat deze bovengrens weer omhoog. Je kunt dan je woning tot maximaal €265.000 financieren met NHG (in 2017 was dit €245.000).

7. Vervallen restschuldregeling

Verhuis je met een restschuld op je voormalige eigen woning? Weet dan dat per 1 januari 2018 de fiscale restschuldregeling vervalt. Een restschuld financieren wordt daardoor duurder. Rente en kosten van restschulden die je gerealiseerd hebt na deze datum, kun je niet meer aftrekken van de belasting.

Let op
Het is belangrijk dat de financiering van de restschuld rond is voordat je woning bij de notaris wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Op dat moment moet je de hele hypotheek namelijk aflossen, inclusief de restschuld.

Uitzonderingen
De restschuldregeling blijft wel gelden voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn ontstaan. De duur van de aftrek is 15 jaar. Rente en kosten kun je alleen aftrekken over restschulden die zijn ontstaan bij de verkoop van een voormalige eigen woning.

8. WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5% tot 7%. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Bijvoorbeeld de OZB, watersysteemheffing, eigenwoningforfait (in de inkomstenbelasting) en de schenk- en erfbelasting.

9. Hogere belastingen duurzame energie

Het bedrag voor opslag van duurzame energie stijgt in 2018 verder tot €107. In 2016 was dit €60 per gezin. Daarnaast stijgen de tarieven van de energiebelasting (gas en elektriciteit).

10. Aanpassing eigenwoningforfait

Het percentage van de WOZ-waarde waarmee het eigenwoningforfait wordt berekend, gaat op termijn van 0,75% naar 0,6% (0,70% in 2018). Dit percentage geldt voor woningen met een eigenwoningwaarde tussen €75.000 en €1.060.000.

Bij een woning met een WOZ-waarde van €250.000 daalt het eigenwoningforfait dus uiteindelijk van €1.875 naar €1.500 (€1.750 in 2018). Dit is ook ter compensatie van het afschaffen van de Wet Hillen. In die wet was geregeld dat het eigenwoningforfait vervalt als dit hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Nu deze wet wordt afgeschaft, blijf je dus wel je eigenwoningforfait betalen ook al heb je je huis afbetaald.

11. Stijgende basishuur

De basishuur die huurders zelf moeten betalen gaat sneller stijgen (mogelijk merk je hier in 2018 al iets van). Dit gaat je als huurder geld kosten omdat je minder snel voor huurtoeslag in aanmerking komt. Er is ook een voordeel: de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag komt op termijn te vervallen. Dat voorkomt dat je ineens de volledige huurtoeslag verliest, als je één euro te veel gaat verdienen.

Zorg

12. Zorgpremie stijgt

Het verplichte eigen risico van je zorgverzekering blijft in 2018 gelijk op €385 per verzekerde, maar de zorgpremie stijgt met gemiddeld €6 per maand. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor zowel werknemers, als zelfstandigen en gepensioneerden gaat omhoog. Daar tegenover staat dat de zorgtoeslag stijgt voor de laagste inkomens.

13. Eigen bijdrage langdurige zorg daalt

De eigen bijdrage in de langdurige zorg wordt verlaagd per 1 januari 2018 van 12,5 naar 10%. Ruim 30.000 mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen €30 tot €150 minder per maand. 

Ook wil het kabinet dat vermogen minder zwaar meetelt voor de eigen bijdrage voor verblijf in een verpleeghuis. De bijtelling zou omlaag moeten gaan van 8 naar 4 procent.

Verder lezen?

Bekijk ook ons overzicht met de nieuwe bedragen op het gebied van werk en inkomen (incl. uitkeringen en AOW) per 1 januari 2018

reacties

Lara1985
Communities: Algemeen

Punt 11 kan ik nergens terug vinden.

Lara1985
Communities: Algemeen

Verwijderd door de redactie (bericht dubbel geplaatst)

nellylamme@upcmail.nl
Communities:

Punt 8, 9 , 12  allemaal behoorlijke stijgingen en dat is niet mogelijk om die met die paar euro dat de AOW omhoog gaat te betalen !!!

En pensioen gaat wederom niet omhoog dus dat wordt/is heel probleemmatisch !!

Realiseert PGGM dat wel en kom niet met die nep berekeningen want de pensioenpotten zitten echt vol !!!

Schandalig dat PGGM en overheid de gepensioneerden op zo'n manier behandelen.

Dhr. D.J. van Loo
Communities: Algemeen

Over 20 jaar blijkt er zo veel geld in de pensioenpot te zitten, dat allerlei instanties/figuren vinden dat hiermee mooie dingen gedaan kunnen worden.

Denk hierbij aan de overheid, Europa etc.

Dan kan het grote graaien beginnen van het geld dat de huidige pensioengerechtigden de afgelopen 40 jaren hebben gespaard.

nellylamme@upcmail.nl
Communities:

Dat wordt al openlijk gezegd door de gepensioneerden. Als de babyboomers overlijden dan wordt plotsklap de rekenrente verhoogd en het grote graaien kan beginnen.

 

 

Ben JAJ Hansen
Communities: Algemeen

Ben het met dhr van Loo eens. Wat wij Nederlanders al jaren lang ook aan belastingen voor Europa betalen is gewoon belachelijk. Laat het Europese parlement nou maar eens in één stad zetelen. Scheelt een heleboel belastinggeld wat nu over de balk gesmeten wordt omdat ze zo nodig om de zoveel tijd moeten verkassen van Brussel naar Strassbourg vice versa. Dit geld kan beter besteed worden aan de inwoners van Nederland. Zodat de pensioenen op peil gehouden kunnen worden voor diegene die de afgelopen jaren krom gelegen hebben voor volk en vaderland.

De Hypotheekxpert
Communities: Algemeen

Het verschil in definitie van marktprijs hangt niet alleen af van de hypotheekverstrekker, maar ook van de wensen van de koper. Iemand die een woning wil verbouwen zal de waarde van de woning na verbouwing laten taxeren, zodat over die getaxeerde waarde een hypotheek verkregen kan worden. De marktprijs is dus niet puur de waarde op de woningmarkt, maar hangt ook samen met de hypotheek. Vanaf 2018 mag de maximale hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde. Dat betekent dat alle overige kosten uit eigen vermogen gefinancierd moeten worden. Een verbouwing kan wel deels opgenomen worden binnen de hypotheek, in de vorm van een bouwdepot. Hierbij wordt de marktwaarde bepaalt door de taxatie na verbouwing. Om de marktwaarde te bepalen eisen veel hypotheekverstrekkers een taxatierapport. Hierin staan de kenmerken van de woning beschreven en wordt de woningprijs gemotiveerd. Bij een reguliere taxatie (bijvoorbeeld voor de verzekering) is een validatie niet nodig, maar in het geval van een hypotheek moet de taxatie gevalideerd worden bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

Let op: is de taxatiewaarde lager dan uw aankoopsom, dan kunt u niet meer lenen, dan het getaxeerde bedrag!!

Frieda70
Communities: Algemeen

Ik vind het schandalig hebben we daarvoor hard gewerkt?

Wat blijft er nog over voor de gepensioneerden ?????

Als alles per maand betaald is aan lopende rekeningen blijft er geen moer over om voor ons zelf eens iets leuks te doen!

Je kan beter maar kapot gaan als je 65 bent geworden. NEDERLAND !!!!!

En dat prachtige KABINET ...........................

Jacqueline Vermunt
Communities: Algemeen

Jongen jongen. Ben toch eens tevreden. Nergens zo goed als in Nederland. Nederland, zeurland.

Frieda70
Communities: Algemeen

Ja als je groot inkomen hebt hoef je ook niet te klagen !!!!!

kijk eens hoeveel mensen in de schuld zitten door ons Kabinet !!

Mensen kunnen hun zorg ziet eens betalen.

Er wonen ook heel veel mensen in armoe hoor meer de rijken, die niet weten wat ze met hun geld moeten........................

Kinderen die niet eens cadeautjes kunnen krijgen met Sint en verjaardagen.

Nee hoor Nederland is geen armoe ......... !

Zeker VVDer.

nellylamme@upcmail.nl
Communities:

Jac. Vermunt :  al gepensioneerd? zo ja ook al 10 jaar geen indexatie gehad? moet u nu ook bezuinigen op alles en nogwat dan?

 

Gerathea
Communities: Algemeen

Wat veel negativisme in de reacties. Kijk toch naar je mogelijkheden. Een buurvrouw zei vroeger tegen me: als je elke week 5 cent over houdt, heb je genoeg. O ja, ik heb 1100,= pensioen per maand.

 

 

Frieda70
Communities: Algemeen

Ja dan kan je dat makkelijk zeggen. Ik heb een klein pensioentje !!!

1100,euro mer maand plus je AOW das een rijkdom hoor!

Anne
Communities: Algemeen

Beste allemaal,

Hartelijk dank voor alle reacties n.a.v. onze berichtgeving over de wijzigingen in 2018. Het valt ons op dat de door de regering genomen maatregelen veel emoties oproepen. We begrijpen heel goed dat er zorgen en soms ook boosheid en frustaties bij jullie leven en we waarderen het zeer dat jullie de moeite nemen om deze signalen aan ons door te geven.

Graag zouden wij 4 dingen in deze discussie willen benadrukken:

 1. PGGM&CO is als ledenclub voor zorg en welzijn niet betrokken bij de totstandkoming van de overheidsmaatregelen. Wel vinden we het belangrijk om onze leden te informeren over wat er speelt op financieel gebied. Zodat jullie op de hoogte zijn van voorgenomen beleid en de tijd hebben om je hier eventueel op voor te bereiden.
 2. PGGM&CO en PGGM zijn GEEN pensioenfonds. Wij kunnen en mogen dan ook geen vragen over je pensioen beantwoorden. PGGM is wel een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. PGGM&CO is dé ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. Als ledenclub brengen wij mensen met elkaar in verbinding om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Zo kun je in onze communities voor ouderenzorg en mantelzorg met andere leden in gesprek, je ervaringen delen en je vragen stellen. Ook ondersteunen wij jullie met tips en nieuws op het gebied van inkomen/pensioen, werk, wonen en zorg. Daarnaast kun je via de winkel van PGGM&CO profiteren van ledenvoordelen en mooie kortingen op producten en diensten (zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering).
 3. Heb je vragen over je pensioen? Of wil je je zorgen uiten over zaken die te maken hebben met je pensioen? Dan kun je het beste contact opnemen met je pensioenfonds. Werk je of heb je gewerkt in zorg en welzijn? Dan is dat meestal het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Meer informatie vind je op onze informatiepagina: https://pggmencoleden.zendesk.com/hc/nl/articles/115000687045-Ik-heb-een-vraag-over-mijn-pensioen 
 4. Op onze website vinden wij het belangrijk om op een respectvolle manier met elkaar het gesprek aan te gaan en eventuele zorgen, boosheid en frustraties op een respectvolle wijze te blijven uiten. We gaan er daarbij vanuit dat je de algemene normen en waarden hierbij in acht neemt (en dus ook andere leden benadert zoals je zelf ook graag zou worden benaderd). Graag willen we jullie aandacht hiervoor vragen. Meer informatie vind je ook in onze gebruiksvoorwaarden: https://www.pggmenco.nl/gebruiksvoorwaarden/.

We hopen dat we hiermee iets meer achtergrondinformatie hebben gegeven en de rol van PGGM&CO in het geheel hebben kunnen verduidelijken.

Met vriendelijke groet,
PGGM&CO

Anne Haan

Helga V
Communities: Algemeen

en wat is het bedrag ...

 

Getrouwd  met partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en met geen recht op volledig partnertoeslag?

Anne
Communities: Algemeen

Beste Helga,

Dank voor je reactie. Alle bedragen kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp. Een dezer dagen komen daar ook de bedragen voor 2018 op te staan.

Hartelijke groet,
PGGM&CO

Anne Haan 

Winkelaar1
Communities: Algemeen

Wat opvalt dat er nooit wat gedaan wodt met de reacties van schrijvers , ook niet op het Blog van Peter Borgdorff

Anne
Communities: Algemeen

Beste heer Winkelaar,

Dank voor uw reactie. Wij ontvangen veel reacties op onze berichtgeving, waarbij we inderdaad niet op alle reacties een persoonlijk antwoord kunnen geven. Veel reacties bevatten bovendien niet direct een vraag, maar zijn vaak meer een reactie op bijvoorbeeld een overheidsmaatregel. Goed om te weten: dergelijke reacties worden door ons wel gemonitord en ze helpen ons enorm bij het meten van wat er leeft onder onze doelgroep. Ook passen wij regelmatig onze berichtgeving aan op basis van reacties die wij ontvangen en in veel gevallen koppelen we dit ook terug richting diegene die heeft gereageerd. Daarnaast helpen de reacties ons ook bij generen van ideeën voor nieuwe onderwerpen en de manier waarop we een onderwerp uitlichten.

Daarnaast vinden we het erg gaaf om te zien hoe bij sommige artikelen leden elkaar ook helpen en inspireren met hun inzichten en ervaringen. Onze communities voor ouderenzorg en mantelzorg zijn daar hele mooie voorbeelden van. Zie https://www.pggmenco.nl/jouw-communities/

Met vriendelijke groet,
PGGM&CO

Anne Haan

P.S. Het blog van dhr. Borgdorff waar u naar verwijst is overigens een blog op de website van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Mocht u naar aanleiding daarvan vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Jacqueline Vermunt
Communities: Algemeen

 

-------------- Op 11 december 2017 10:51 schreef Frieda70:

Ja dan kan je dat makkelijk zeggen. Ik heb een klein pensioentje !!!

1100,euro mer maand plus je AOW das een rijkdom hoor!

Jacqueline Vermunt
Communities: Algemeen

Ik heb ook 1100 euro per maand en nog geen AOW. Als ik AOW krijg houd ik 300 euro pensioen over. Dus niet zo maar oordelen. Ik ben tevreden.

Frieda70
Communities: Algemeen

Ja en ik 99.euro dus ..........................! klaag niet maar is geen vet pot hoor. 

Ga er maar aan alle vaste lasten , boodschappen , dan kan je niet veel meer hoor !

jij kent mijn omstandigheden niet en ik niet die van jou.............wil ze ook niet weten

maar oordeel niet zo gauw als iemand moeilijk rond kan komen . 

 

Boudewijn Pleines
Communities: Algemeen

Waarom is er geen link op uw website naar mijn pensioen?

Anne
Communities: Algemeen

Beste Boudewijn,

Bedankt voor je reactie. PGGM&CO is niet je pensioenfonds, maar de ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. Vragen over je pensioen kunnen wij dus helaas niet beantwoorden. Neem hiervoor contact op met je pensioenfonds.

Hieronder vind je een lijstje van pensioenfondsen en URL's naar de desbetreffende klantenservice:

https://www.pfzw.nl/contact/paginas/default.aspx
https://www.abp.nl/contact/
http://www.pma-pensioenen.nl/
https://www.spoa.nl/contact/
https://www.huisartsenpensioen.nl/Overig/Contact.aspx
https://www.spms.nl/Home
https://www.fysiopensioen.nl/Pages/contact.aspx
https://www.spt.nl/contact/
https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/Pages/contact.aspx
https://www.pnomedia.nl/Ik-ben-werknemer/Contact

Met vriendelijke groet,
PGGM&CO

Anne Haan

Aad van Vugt
Communities: Algemeen

Hallo,

Ik wil jullie bedanken voor alle informatie keurig op een rijtje.

Met vriendelijke groet,

Father
Communities: Algemeen

 

-------------- Op 11 december 2017 03:45 schreef Anne:

Beste allemaal,

Hartelijk dank voor alle reacties n.a.v. onze berichtgeving over de wijzigingen in 2018. Het valt ons op dat de door de regering genomen maatregelen veel emoties oproepen. We begrijpen heel goed dat er zorgen en soms ook boosheid en frustaties bij jullie leven en we waarderen het zeer dat jullie de moeite nemen om deze signalen aan ons door te geven.

Graag zouden wij 4 dingen in deze discussie willen benadrukken:

 1. PGGM&CO is als ledenclub voor zorg en welzijn niet betrokken bij de totstandkoming van de overheidsmaatregelen. Wel vinden we het belangrijk om onze leden te informeren over wat er speelt op financieel gebied. Zodat jullie op de hoogte zijn van voorgenomen beleid en de tijd hebben om je hier eventueel op voor te bereiden.
 2. PGGM&CO en PGGM zijn GEEN pensioenfonds. Wij kunnen en mogen dan ook geen vragen over je pensioen beantwoorden. PGGM is wel een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. PGGM&CO is dé ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. Als ledenclub brengen wij mensen met elkaar in verbinding om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Zo kun je in onze communities voor ouderenzorg en mantelzorg met andere leden in gesprek, je ervaringen delen en je vragen stellen. Ook ondersteunen wij jullie met tips en nieuws op het gebied van inkomen/pensioen, werk, wonen en zorg. Daarnaast kun je via de winkel van PGGM&CO profiteren van ledenvoordelen en mooie kortingen op producten en diensten (zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering).
 3. Heb je vragen over je pensioen? Of wil je je zorgen uiten over zaken die te maken hebben met je pensioen? Dan kun je het beste contact opnemen met je pensioenfonds. Werk je of heb je gewerkt in zorg en welzijn? Dan is dat meestal het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Meer informatie vind je op onze informatiepagina: https://pggmencoleden.zendesk.com/hc/nl/articles/115000687045-Ik-heb-een-vraag-over-mijn-pensioen 
 4. Op onze website vinden wij het belangrijk om op een respectvolle manier met elkaar het gesprek aan te gaan en eventuele zorgen, boosheid en frustraties op een respectvolle wijze te blijven uiten. We gaan er daarbij vanuit dat je de algemene normen en waarden hierbij in acht neemt (en dus ook andere leden benadert zoals je zelf ook graag zou worden benaderd). Graag willen we jullie aandacht hiervoor vragen. Meer informatie vind je ook in onze gebruiksvoorwaarden: https://www.pggmenco.nl/gebruiksvoorwaarden/.

We hopen dat we hiermee iets meer achtergrondinformatie hebben gegeven en de rol van PGGM&CO in het geheel hebben kunnen verduidelijken.

Met vriendelijke groet,
PGGM&CO

Anne Haan

A.M. Plasmeijer
Communities: Algemeen

Het probleem ligt bij de regering die bepaalt wat er betaald moet worden.

Neem nu milieu belasting wie vervuilt het milieu een vliegtuig hoe kan dan een vlucht met een vliegtuig goedkoper zijn dan met de trein? Dit is  zeker het geval voor korte afstand vluchten.  waar zit het verschil in de belasting van deze vluchten. Waar komt de vervuiling van de lucht van, van de buurlanden komt over Nederland gaat verder naar het noorden. De Nederlanders maar betalen.

Transport van goederen transito nog steeds over de weg geen trein aansluiting voor goederen in Duitsland wel een dure spoorlijn tot de grens. Wel nu betalen in Duitsland voor vervoer over de weg.

Beter Europese regeling alle bewoners in Europa mee betalen het zelfde bedrag.

Hetzelfde voor energie een prijs voor alle energie producten in Europa .

Waarom overheid ingrijpen in de pensioenen is niet hun spaarpot, indexatie indien in contract uitvoeren daar is een contract voor.      

Echte Socialist
Communities: Algemeen

Beste inwoners van Nederland. De pensioenfondsen en de uitvoeringsorganisaties van die pensioenfondsen zijn niet de hoofdverantwoordelijken voor het Nederlandse regeringsbeleid. Zij vormen wel een onderdeel van het nederlandse voorzieningenstelsel dat door de voorgaande 2 kabinetten onder leiding van de VVD en met medewerking van de PVDA is afgebroken.  Die partijen kunnen zich wel laten omdopen in VVDR (Veel Voor De Rijken) en  Partij Van de Armoe. In het derde kabinet Rutte werken ook de Christen-Unie, D66 en het CDA (Christelijk Democratische Armoe) mee aan de verdere afbraak van onse voorzieningen, beginnend met de geplande afbraak van het pensioenstelsel. De dividendbelasting voor multinationals wordt met 1 1/2 miljard verlaagd zonder dat dit aanwijsbare voordelen voor onze economie oplevert. De btw en andere belastingtarieven voor gewone burgers worden verhoogd. Het trieste is dat de meerderheid van de Nederlandse burgers niet schijnt te beseeffen dat zij door de door hen gekozen volksvertegenwoordigers op een afschuwelijke manier worden belazerd. Grote bedrijven huren buitenlandse werknemers in via buitenlandse uitzendbureaus beneden de in Nederland geldende CAO-lonen en zonder dat door die bedrijven daarover loonbelasting en sociale lasten worden betaald. Mensen denk eens heel goed na als je weer naar de stembus moet... ook degenen die nu naar de voedselbank moeten vanwege de in Nederland toenemende armoe.. en stem niet meer op de partijen die deze armoe hebben veroorzaakt. 

Reageer

Meld je aan of log in om te reageren op dit onderwerp.