Welkom gast

Ledenraad


Ledenraad PGGM

Ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan van PGGM. De ledenraad haalt de ‘rauwe werkelijkheid’ van de sector zorg en welzijn naar binnen en heeft hiermee een agenderende rol. In de ledenraad zijn de ruim 725.000 leden in de coöperatie vertegenwoordigd. De ledenraad bespreekt welke diensten PGGM&CO aanbiedt, wat de leden willen en hoe we binnen de coöperatie het best kunnen communiceren.

Bekijk hier een overzicht van alle ledenraadsleden (pdf-bestand)

Vergaderingen
De ledenraad vergadert ongeveer vier keer per jaar. Deze vergaderingen vinden doorgaans plaats in Zeist, maar ook op locatie. Van leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren in het afstemmen en terugkoppelen met de achterban van de zaken die in de ledenraad worden besproken.

Tijdens de vergaderingen wordt veel aandacht besteedt om de ‘rauwe werkelijkheid’ naar binnen te halen. Elke vergadering begint met een interactieve gedeelte waarin thema’s die actueel zijn in de zorg en welzijn worden besproken aan de hand van een huiswerkopdracht.  Thema’s die bijvoorbeeld een plaats kregen binnen het interactieve gedeelte waren ‘vitaal met pensioen’ en ‘e-health’. De ledenraad toetst zo de ideeën van PGGM&CO waardoor zij weer verder kunnen in het verder ontwikkelen van de ideeën. Daarnaast krijgt PGGM&CO zo, naast haar communities, meer kennis en inzicht over wat er speelt bij de leden en kunnen zij hier sneller op inspelen.  Een ander vast onderdeel die elke vergadering terug keert is ‘het rondje langs de velden’.  Tijdens dit gedeelte bespreken de ledenraadsleden de signalen uit de diverse werkvelden met elkaar. Een vergadering wordt altijd afgesloten met een lunch of diner waarbij de leden de vergadering kunnen evalueren.

Naast de ledenraadsvergaderingen worden ook verdiepings- en inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de ledenraadsleden en hebben we een jaarlijkse teambuildingsdag. 

Sfeerverslagen
Voor het krijgen van een indruk van de vergaderingen van de ledenraad kun je hieronder een aantal sfeerverslagen lezen:

Samenstelling
De ledenraad is een afspiegeling van de leden van PGGM&CO en de maatschappelijke omgeving, zowel wat betreft de verdeling naar leeftijd en de verhouding man/vrouw als de regionale spreiding en de spreiding over deelsectoren. De zittingstermijn van een lid van de ledenraad is vier jaar.

De ledenraad bestaat uit 45 leden en een onafhankelijke voorzitter. Van de 45 leden zijn er 15 benoemd vanuit werkgeversorganisaties, 15 benoemd vanuit werknemers- en gepensioneerden organisaties en 15 rechtstreeks benoemde leden. 

Door deze samenstelling vertegenwoordigt de ledenraad niet alleen alle leden van de coöperatie: er is ook invloed van partijen uit de sector zorg en welzijn, zoals vakbonden en werkgevers. Dit zorgt ervoor dat ook deze partijen betrokken zijn bij het beleid van de coöperatie PGGM, door mee te denken, input te leveren en door ledenbetrokkenheid te bevorderen.

Wil je meer informatie over de ledenraad? Neem dan contact met ons op.