Welkom gast

Ledenraad


Ledenraad 2017

Ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan van PGGM. De ledenraad haalt de ‘rauwe werkelijkheid’ van de sector zorg en welzijn naar binnen en heeft hiermee een agenderende rol. In de ledenraad zijn de ruim 741.000 leden in de coöperatie vertegenwoordigd. De ledenraad is de communicatieve schakel tussen het coöperatiebestuur en de leden, levert input en ideeën voor de coöperatie en bevordert de invloed en betrokkenheid van leden. De ledenraad zorgt daarmee voor een rechtstreekse invloed van de sector op het beleid van PGGM.

Vergaderingen
De ledenraad vergadert vier keer per jaar. Deze vergaderingen vinden doorgaans plaats in Zeist, maar ook op locatie. Van leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren in het afstemmen en terugkoppelen met de achterban van de zaken die in de ledenraad worden besproken.

Tijdens de vergaderingen wordt veel aandacht besteedt om de ‘rauwe werkelijkheid’ naar binnen te halen. Elke vergadering begint met een interactieve gedeelte waarin thema’s die actueel zijn in de zorg en welzijn worden besproken aan de hand van een huiswerkopdracht.  Thema’s die bijvoorbeeld een plaats kregen binnen het interactieve gedeelte waren ‘vitaal met pensioen’ en ‘e-health’. De ledenraad toetst zo de ideeën van PGGM&CO waardoor zij weer verder kunnen in het verder ontwikkelen van de ideeën. Daarnaast krijgt PGGM&CO zo, naast haar communities, meer kennis en inzicht over wat er speelt bij de leden en kunnen zij hier sneller op inspelen.  Een ander vast onderdeel die elke vergadering terug keert is ‘het rondje langs de velden’.  Tijdens dit gedeelte bespreken de ledenraadsleden de signalen uit de diverse werkvelden met elkaar. Een vergadering wordt altijd afgesloten met een lunch of koffiemoment waarbij de leden de vergadering kunnen evalueren.

Naast de ledenraadsvergaderingen worden ook verdiepings- en inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de ledenraadsleden en is er een jaarlijkse teambuildingsdag. 

Samenstelling
De ledenraad is een afspiegeling van de leden van PGGM&CO en de maatschappelijke omgeving, zowel wat betreft de verdeling naar leeftijd en de verhouding man/vrouw als de regionale spreiding en de spreiding over deelsectoren. De zittingstermijn van een lid van de ledenraad is vier jaar. De ledenraad heeft 45 leden:

Door deze samenstelling vertegenwoordigt de ledenraad niet alleen alle leden van de coöperatie: er is ook invloed van partijen uit de sector zorg en welzijn, zoals vakbonden en werkgevers. Dit zorgt ervoor dat ook deze partijen betrokken zijn bij het beleid van de coöperatie PGGM, door mee te denken, input te leveren en door ledenbetrokkenheid te bevorderen.

Sfeerverslagen
Om een indruk te krijgen van de vergaderingen van de ledenraad kun je hieronder een aantal sfeerverslagen lezen:
Sfeerverslag ledenraadsvergadering 23 februari 2018
Sfeerverslag ledenraadsvergadering 15 december 2017
Sfeerverslag ledenraadsvergadering 6 oktober 2017
Sfeerverslag ledenraadsvergadering 9 juni 2017
Sfeerverslag ledenraadsvergadering 10 maart 2017

Wil je meer informatie over de ledenraad? Mail dan naar ledenraad@pggm.nl.